<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>www.sognvaarfyr.com</title> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000; } body { background-color: #536083; } .style1 {color: #FFFFFF} a:link { color: #333333; } a:visited { color: #333333; } a:hover { color: #666666; } a:active { color: #333333; } .style3 { color: #000099; font-weight: bold; } .style6 {color: #000000} --> </style></head> <body> <table width="865" height="397" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#152248"> <tr> <td width="861" height="395" align="center" valign="middle" bordercolor="#666666" bgcolor="#6C6C6E"><br /> <table width="645" height="365" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="192" align="left" valign="top"><img src="heading.jpg" width="829" height="276" border="0" usemap="#Map" /></td> </tr> <tr> <td height="89" align="left" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><br /> <table width="729" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="left" valign="top"><p><strong>Aktiviteter</strong><br /><br /><br /><br /><br /> <a href="sd13.docx">- Songvrdagen 2013</a><br /</a><span class="style6"> <span class="style2"><a href="kalender13.docx" class="style2">- Aktivitetskalender 2013</a><span class="style6"><br /> <a href="sg12.pdf">- Medlemmer av fyret inviteres til Slektsgranskingkurs i september</a><br /</a><span class="style6"> <span class="style2"><a href="melding12.docx" class="style2">- rsmelding SFV 2012</a><span class="style6"><br /> <br /><br /> </a></U></span>---------------------------------------<br /><br /><br /> <span class="style2"><a href="protokoll2012.doc" class="style2">- Protokoll &aring;rsm&oslash;te 2012</a><span class="style6"><br /> <br /> <br /> <span class="style6">- &Aring;rsm&oslash;te og torskemiddag 24.februar 2012. <U><a href="arsmote2012.html">&Aring;rsm&oslash;tepapirer 2012<br /> <br /> </a></U></span>---------------------------------------<br /> <br /> <a href="venne.html">Bilder fra venneforeningen</a><br /> <br /> <span class="style3"><a href="venne.html"><img src="2012-5-2.jpg" alt="" width="340" height="255" border="1" /></a></span><br /> ---------------------------------------<br /> <br /> <span class="style3"><a href="island.html"><strong><U>Se bilder fra</U> <U>Islandstoktet juli 2011 med MS Sj&oslash;kurs</U>,&nbsp;Songvaar fyrs venner var med &aring; arrangere</strong></a><strong></strong>.<br /> <br /> <img src="island1.jpg" alt="" width="340" height="255" border="1" /></span><br /> </p> <p>---------------------------------------<span class="style3"><br /> <a href="island.html"><br /> </a></span><strong>Bilder fra Songvaardagen 2010</strong><br /> <br /> <a href="http://www.adrenaline.no/annet/fyrfoto/songvar2010/index.htm">Se bilder fra forrige Songvaardag her!</a><br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> <em><strong>Nyheter 2010: </strong></em><br /> - tre nye Songv&aring;rbenker er snekret av Geir Smeb&oslash;le <br /> - villsauer kommer ut p&aring; Hellers&oslash;ya i 2010<br /> - Corona interi&oslash;r AS har gitt 10.000,- i maling, stor TAKK! <br /> - Arbeidet rundt landets s&oslash;rligste badstu for almennheten er igang <br /> - Sikring av brygge begynner til h&oslash;sten samt ny landingsplass <br /> - Songvaars&aring;pen stadig utsolgt, nytt opplag underveis. Bestilles via fyr-epostadr. Adr i S&oslash;gne f&aring;r levert p&aring; d&oslash;ren. <br /> - 5 &aring;r i &aring;r siden SongvaarfyrsVenner ble stiftet </p> <p>---------------------------------------</p> <p><br /> &Aring;rsm&oslash;tet 2011 <br /> <br /> <a href="arsmelding11.doc">&Aring;rsmelding 2010</a><br /> <a href="regnskap10.doc">Regnskap 2010<br /> </a><a href="budsjett.xls">Budsjett 2011</a><br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Dusj i soloppgang, sommerbilder og andre nyheter<br /> <img src="6031-2.jpg" alt="" width="340" height="255" border="1" /><br /> <a href="dusj.html">Klikk her for &aring; lese mer </a><br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Linsen p&aring; fyret kommer tilbake p&aring; sin 120 &aring;rsdag.<br /> <img src="linseny.jpg" width="340" height="255" border="1" /><br /> <a href="linsenendret.html">Se bildene her</a><br /> <br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> <a href="arsmate.pdf" target="_blank">Referat fra &aring;rsm&oslash;tet 13. mars 2009 </a><br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> MS Sj&oslash;kurs <br /> <img src="sjokorsforside.jpg" width="340" height="255" border="1" /><br /> <a href="sjokurs.html">Klikk for &aring; se mer </a><br /> <br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Fyrsafari med MS Gamle Oks&oslash;y 17.august<br /> <img src="oksoybat1.jpg" width="340" height="255" border="1" /> <br /> Se bilder <a href="fyrsafari.html">her</a>.<strong><br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> </strong><a href="nymalt.html">Se bilder av nymalt Songvaar her! </a><br /> <img src="forsideny.jpg" width="340" height="255" border="1" /><br /> <strong><br /> </strong><br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Songvaars&aring;pa<br /> <img src="sapa.jpg" width="340" height="255" border="1" /><br /> Nytt opplag av Songvaars&aring;pen er kommet. St&oslash;tt fyret ved &aring; kj&oslash;pe ett eksemplar. Selges p&aring; fyrstasjonen og ved lokale arrangement hvor fyret deltar med stand. se: <a href="http://www.ka-ca.no/">www.ka-ca.no/</a>. <a href="sapa.html">Klikk her for mer informasjon</a><br /> <br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> <br /> <a href="batforerkurs.html">B&aring;tf&oslash;rerkurs 2008 </a><br /> <br /> <br /> ---------------------------------------<br /> <br /> <br /> Mars 2008, Steinar Monsen fra dykkerklubben &aelig;resmedlem hos Songvaar Fyrs Venner.<br /> <strong><br /> <br /> Klasse fra Iveland skole bes&oslash;kte Songvaar i sep. 2007<br /> <img src="ivelandforside.jpg" width="340" height="255" border="1" /><br /> </strong>Se <a href="ivelandskole.html">bildene her</a><strong><br /> </strong><br /> <br /> <br /> <a href="referat.doc" target="_blank">Referat, &aring;rsm&oslash;te 04.03.08</a><strong><br /> <br /> <br /> Nasjonalt fyrarbeid<br /> <img src="juli1.jpg" width="340" height="255" border="1" /><br /> </strong>I september 2007 var det nasjonalt fyrseminar p&aring; Lindesnes. Songvaar deltok. Mer info: <a href="http://www.kysten.no/publications.asp?uid=1438" target="_blank">www.kysten.no </a><strong><br /> <br /> <br /> Fyrsafari</strong><br /> Fyrsafariet i august med Gamle Oks&oslash;y ble gjennomf&oslash;rt for tredje gang. Et positivt samarbeid med Bredalsholmen Fart&oslash;yvernsenter i Kristiansand. Det var forh&aring;ndssalg av billetter for S&oslash;gnefolket og de ble hentet i NyHellesund. Guider p&aring; turen var Peder Johan Pedersen og Jo van der Eynden fra Lindesnes fyrmuseum.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Riving av kontorgulv i rom under linsehuset, Funkisbygget fra 1950 </strong></p> <table width="574" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="574" height="3117" align="center" valign="middle" bgcolor="#536083"><span class="style1"><img src="fuktigisolasjon.jpg" width="567" height="425" /><br /> All isolasjon tydelig fuktig<br /> <br /> <img src="andrelagnestenav.jpg" width="567" height="425" /><br /> Andre lag nesten av<br /> <br /> <img src="engangetfintgulv.jpg" width="567" height="425" /><br /> Engang et fint gulv....<br /> <br /> <img src="fukskaderkontor.jpg" width="567" height="756" /><br /> Fuktskader p&aring; gulv kontorrom under linsehus<br /> <br /> <img src="fordugnad.jpg" width="567" height="500" /><br /> Gulvet f&oslash;r dugnad<br /> <br /> <img src="paveiut.jpg" width="567" height="425" /><br /> Gulvet p&aring; vei ut </span></td> </tr> </table> <br /> <br /> <br /> <strong>Dugnad</strong><br /> <br /> <table width="574" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="574" height="3859" align="center" valign="middle" bgcolor="#536083"><p><img src="maling.jpg" width="567" height="425" /><br /> <span class="style1">Maling av funkisbygget september 2005</span><br /> <br /> <img src="songvaarfyrsept-051.jpg" width="567" height="622" /><br /> <br /> <img src="songvaarfyrsept-054.jpg" width="567" height="425" /><br /> <br /> <img src="takreperasjoner.jpg" width="567" height="425" /><br /> <span class="style1">Stadig takreperasjoner p&aring; en fyrstasjon </span><br /> <br /> <img src="songvaarfyrsept-053.jpg" width="567" height="425" /><br /> <br /> <img src="imgp2473.jpg" width="567" height="665" /><br /> <br /> <img src="fjerningavrust.jpg" width="567" height="694" /><br /> <span class="style1">Fjerning av rust i linsehuset, funkisbygget <br /> </span><br /> <span class="style1"><br /> Foto: Anita Andreassen</span><br /> <br /> </p></td> </tr> </table> <p><br /> <br /> <br /> <strong>Bilder fra skolebes&oslash;k</strong><br /> Bes&oslash;k fra 4.klasse p&aring; Steinerskolen i Kristiansand. Foto ved klassestyrer: Dag-&Oslash;ystein Nome </p> <table width="728" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="365" align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><br /> <img src="skolebesok1.jpg" width="354" height="266" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td width="363" align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><br /> <img src="skolebesok2.jpg" width="354" height="265" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok3.jpg" width="354" height="265" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok4.jpg" width="354" height="265" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok5.jpg" width="354" height="245" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok7.jpg" width="354" height="245" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok8.jpg" width="354" height="428" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok6.jpg" width="354" height="428" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok10.jpg" width="354" height="266" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok11.jpg" width="354" height="266" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok12.jpg" width="354" height="248" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok9.jpg" width="354" height="248" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok17.jpg" width="354" height="504" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok13.jpg" width="354" height="504" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok15.jpg" width="354" height="283" border="1" /><br /> <br /> <br /></td> <td align="center" valign="top" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok18.jpg" width="354" height="283" border="1" /><br /></td> </tr> <tr> <td height="387" colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#536083"><img src="skolebesok16.jpg" width="709" height="368" border="1" /></td> </tr> </table> <p><br /> </p> <table width="728" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="380" align="center" valign="middle" bgcolor="#536083"><img src="bade.jpg" width="706" height="336" border="1" /><br /> <span class="style1">Badebilde fra Lunde skole<br /> 4klasse</span></td> </tr> </table> <p><br /> <br /> <br /> <br /> </p></td> </tr> <tr> <td width="729" align="left" valign="top"><p><strong>Barn trives godt p&aring; Songvaar Fyrstasjon </strong></p> <table width="728" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="365" height="433" align="center" valign="middle" bgcolor="#536083"><img src="barn1.jpg" width="354" height="414" border="1" /></td> <td width="363" align="center" valign="middle" bgcolor="#536083"><img src="barn2.jpg" width="354" height="414" border="1" /></td> </tr> </table> <p><br /> <br /> <br /> <br /> <strong>St&oslash;tt opp om Songv&aring;r kystlag!</strong></p> <p>Av Jostein Andreassen</p> <p>Jeg ser at Svein Eikeland og Svein Tronstad vil starte et nytt kystlag for &aring; ta vare p&aring; Songv&aring;r fyr.<br /> Dette er storartet! Det er virkelig for galt at noe s&aring; spesielt og noe s&aring; viktig for lokalsamfunnet bare skal st&aring; og r&aring;tne ned. S&oslash;gne dykkerklubb gjorde i sin tid en stor innsats for &aring; hegne om fyret og gj&oslash;re det mer tilgjengelig, men m&aring;tte gi seg pga. manglende bevilgninger. N&aring; vil alts&aring; de to Svein-ene ta tak i dette og gj&oslash;re en innsats. Flott! Jeg melder meg herved som medlem. <br /> Songv&aring;r fyr ble tatt i bruk i november 1888. Det ble modernisert en rekke ganger, men avfolkingen og automatiseringen kom, dessverre, i desember 1987. Det var trist &aring; oppleve. Jeg var selv der ute den siste dagen og s&aring; alt bli lukket ned og l&aring;st. En del ting og tang som tilh&oslash;rte personalet ble lastet om bord i &rdquo;Songv&aring;r-bilen&rdquo; (trilleb&aring;ra), og s&aring; ble den kj&oslash;rt bortover stien og parkert for siste gang nede ved trappa i vest. <br /> Fyrmester Torleif Fidje og hans folk holdt det sannelig fint der ute. De flikket, pusset og malte til stadighet. Det var en fryd &aring; komme ut og se. Dessuten var det alltid moro med en prat &ndash; Torleif likte at det kom folk. Dessuten brukte han &oslash;ynene der ute i havgapet og hadde alltid noe spennende &aring; fortelle. Noen ganger var det sjekter eller seilb&aring;ter som var kommet i vansker og m&aring;tte berges. Ellers kunne han berette om mer trivielle ting. Jeg fikk selv se at presis kl 13.00 hver dag kom tre fiskem&aring;ker og satte seg p&aring; stolpen like ved v&aring;ningshuset. De skulle ha potetene som ble igjen etter middagen. Vinteren 1978/79 hadde en konge&oslash;rn holdt seg p&aring; &oslash;ya, sa Torleif. I l&oslash;pet av denne tiden tok den 42 av de 45 harene som var der ute. Han hadde s&oslash;kt om fellingstillatelse, men fikk nei av Direktoratet.</p> <p>Stormer<br /> Fyrvokter Jenssen fra Skjern&oslash;ya, som var s&aring; flink til &aring; lage <br /> hummerteiner, husker jeg ogs&aring;. Han var p&aring; Songv&aring;r den 4. november 1957 da sj&oslash;en slo opp til v&aring;ningshuset, kl&oslash;yvde store torvstykker og slengte dem i muren. Det er 22m over vanlig vannstand, det &ndash; huttetu s&aring; nifst det m&aring; ha v&aelig;rt n&aring;r nesten hele &oslash;ya forsvant i b&oslash;lgene.<br /> Fyret ble forresten opprettet i sin tid fordi hvalfangerskipet &rdquo;Vard&oslash;hus&rdquo; p&aring; vei fra Sandefjord til Vard&oslash; gikk ned ved Fora i Harkmark. Hele 46 druknet. De to som overlevde kunne fortelle at mannskapet ikke hadde sett blinkene fra Ryvingen. Derfor m&aring;tte det lages et helt nytt fyr, sa fyrdirekt&oslash;ren, og det ble Songv&aring;r.<br /> Riktig ille m&aring; det ogs&aring; ha v&aelig;rt natta til 20. januar 1937. Da m&aring;tte fyrvokter Theodor Gundersen spikre igjen vinduene i kjelleren i det gamle fyret for ikke &aring; f&aring; den full av sj&oslash;vann. Dette er 18 m over havet. Klokka fem over halv ett kjente han kullr&oslash;yk. Neste morgen skj&oslash;nte han av radionyhetene at det m&aring; ha v&aelig;rt det finske dampskipet &rdquo;Savonmaa&rdquo; som passerte. Det &oslash;dela seg sannsynligvis p&aring; Ballerskjeran og havnet p&aring; Kneblingen i Harkmark. Kun en mann kom i land i live, det var den 22-&aring;rige fyrb&oslash;teren Tor Bertil Nyman fra Fiskars i Finland. Tre dager etter ble han funnet ihjelfrosset oppe i ei sk&aring;r. De 25 andre m&aring; ha omkommet raskt, bl.a. den 16-&aring;rige messegutten Erik Lind fra Helsingfors, som kun fikk tre dagers fartstid.<br /> Minnesmerket er en stor pyramide med et kors p&aring; toppen. Da det ble avduket 8. august &aring;ret etter, m&oslash;tte 5.000 mennesker opp for &aring; delta, det var som et fuglefjell der ute. Ulykken hadde gjort et sterkt inntrykk p&aring; folk her ved kysten. Slik ble Songv&aring;r ogs&aring; en del av denne lokalhistoriske tragedien, og slike har det v&aelig;rt mange av.</p> <p>Songv&aring;r-dag?<br /> Vi f&aring;r h&aring;pe at Svein Eikeland og hans forbundsfeller vil lyktes med sine gode planer om Songv&aring;r. Tenk om vi kunne ha en egen Songv&aring;r-dag, slik som vi hadde Uv&aring;r-dag i 1960-&aring;rene? Vi kunne bestille fint v&aelig;r 14 dager p&aring; forh&aring;nd, ta folk ut i sk&oslash;yter og hygge oss. Det b&oslash;r nok helst v&aelig;re etter fuglehekkingen, helst i begynnelsen av august. Det vrimler av S&oslash;gne-folk som aldri har v&aelig;rt p&aring; Songv&aring;r, og det hadde v&aelig;rt moro om de fikk oppleve stedet selv og riktig f&aring; se hvor fint, ja s&aelig;regent, det er der ute. P&aring; den m&aring;ten kunne en rekruttere og motivere nye medlemmer i laget for &aring; bevare stedet og holde det i hevd for kommende generasjoner.<br /> Derfor: st&oslash;tt opp om Songv&aring;r kystlag!</p></td> </tr> </table> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /></td> </tr> </table> <br /></td> </tr> </table> <br /> <table width="865" height="18" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#152248"> <tr> <td width="861" height="16" align="center" valign="top" bordercolor="#666666" bgcolor="#6C6C6E"><span class="style1">Design: Charlotte Andersson 2007 - &copy; 2007 www.songvaarfyr.com </span></td> </tr> </table> <br /> <br /> <map name="Map" id="Map"><area shape="rect" coords="698,251,782,271" href="http://www.contact.cybertools.se/guestbook.asp?id=27476" target="_blank" /><area shape="rect" coords="44,250,113,270" href="index.html" /> <area shape="rect" coords="125,250,233,269" href="fyrstasjonen.html" /> <area shape="rect" coords="246,249,334,269" href="hellersoya.html" /> <area shape="rect" coords="353,250,447,271" href="aktiviteter.html" /> <area shape="rect" coords="457,250,528,270" href="kontakt.html" /> <area shape="rect" coords="539,249,598,270" href="linker.html" /> <area shape="rect" coords="612,251,682,270" href="historie.html" /> </map> </body> </html>