Fyrstasjonen


- Havn med sjøbu


En nærmer seg Hellersøya og havnen.Kaien og Sjøbua som tilhører Songvaar Fyrstasjon. Her er det også to store langbord med sitteplass til ca 30 personerUtsikt fra kaien på Hellersøya, når en ser ca Nordover. Fin og stille høstdag.
- Hovedhus (tidligere fyrass.boligen)


Hovedhuset tatt mot østHovedhuset idag på fyrstasjonen. Tidligere fyrassistentboligen. Tatt mot vest

 


Til vestre: Hovedhuset tatt mot sør, til høyre: Hovedhuset tatt mot nord-vest


- Utedo


Til venstre: utedoen, tatt mot øst, til høyre: Utedoen, tatt mot nord-øst

- Oljebu

Bilder av oljebua som idag er bygget om til overnatting. Lite kjøkken , oppholdsrom og soverom.


Tatt mot nord-øst


Oljebua tatt mot øst


Oljebu og utedo.

- Fjøset

Bilder av fjøset, som idag er bygget om til 3 soverom, oppholdsrom og kjøkken.


Fjøset tatt mot sør-vest


Tatt mot øst


Utsikt fra soverom i hovedhuset, tatt mot sør. Her ser en først fjøset, noe av
maskinhuset i funkisstil og ytterst den nye lykten.


- Ruinene av det første hovedhuset


Foto: Anita Andreassen
- Maskinhuset i funkisstil
Maskinhuset er et funkisbygg fra 1950. Fyrlinsen fra det første fyret ble flyttet over i denne bygningen.
Batterirommet i maskinhuset er pusset greit opp med to langbord og sitteplass til ca 30 mennesker. Juni 2007


Speilbilde av funkisbygget. April 2007


Maskinhuset april 2005. Venneforeningen sin første dugnadstur


April 2007. Tatt mot SørDeler av maskinhuset og linsehuset øverst. Tatt mot Øst. september-05Linsehuset på funkisbygget, april 2007. Fyrlinsen som ble flyttet over i dette bygget i
1950 er idag lånt ut til en utstilling på Lindesnes fyrmuseum.Foto: Anita Andreassen
- Den nye lyktenDen nye fyrlykten som avløste fyrlinsen i funkisbygget i 2004.


Her ser en hvor den nye lykten står, ytterst på fyrstasjonen. Bildet tatt mot Nord-Øst. Foto: Arnfinn Håverstad
Design: Charlotte Andersson 2007 - © 2007 www.songvaarfyr.com