Kontakt

Fyrmobil: 95722806
E-postadresse: post@songvaarfyr.com


Styret og andre i Songvaar

Styreleder (sitter 1 år om gangen)


epost:
Mobil:

Styremedlem

Styremedlem

e-post:
Mobil:

 

Styremedlem

E-post:
Mobil:
Styremedlem

e-post:
Mobil:
Varamedlem

e-post:
Tlf:

Varamedlem

e-post:
mobil: 
Valgkomitè:


e-post:
Mobil:

Valgkomitè:


mobil:

Valgkomitè:


e-post:
mobil:

Interiørkomitè
Utstilling fyrstasjonens historie

Mobil:Daglig leder Songvår fyrstasjon registrert Brønnøysund-registeret:

epost:
Mobil:
   
   

Design: Charlotte Andersson 2007 - © 2007 www.songvaarfyr.com