Kystled Sør

Songvår fyr er endel av Kystled Sør. Foreningen er med i en ansvarsgruppe med blant annet Kristiansand Turistforening, Bragdøya kystlag, Vest Agder friluftsråd og Kristiansand parkvesen. Les mer på websiden til Turistforeningen i Kristiansand som har endret navn til DNT Sør : http://www.dntsor.no/index.php?fo_id=8522

Vil du vite mer om den nasjonale Kystleden? se: www.kystled.no
Kysteden har eksistert siden slutten av 90tallet og er et nasjonalt samarbeid mellom DNT, Friluftslivets Fellesorganisasjon og Forbundet KYSTEN
Design: Charlotte Andersson 2007 - © 2007 www.songvaarfyr.com